Lice & Semp - Schoulvirstellung

Gemolte Concert Aus schwaarzer Tënt a Schnëppele Pabeier entsteet dem Lice an dem Semp hir Welt. Deenen zwee Personnagen hir Geschicht iwwer Frëndschaft gëtt...

Exp image
Ciné Café Prabbeli